1 af 4
Sweden's Electric Charging Road: A Pioneering Effort to Decarbonize Transportation

Sveriges elektriske opladningsvej: En banebrydende indsats for at afkarbonisere transport

Sverige er en verdensleder i overgangen til elektriske køretøjer. I 2021 stod elbiler for over 20% af alle nye bilsalg i landet. Men selv med denne hurtige vækst er der stadig udfordringer, der skal overvindes, såsom den begrænsede rækkevidde af elektriske køretøjer og manglen på ladeinfrastruktur.

En måde at tackle disse udfordringer på er at udvikle elektriske ladende veje. Disse veje bruger indlejret teknologi til trådløst at oplade elektriske køretøjer, mens de kører over dem. Dette kunne potentielt eliminere behovet for ladestationer helt og gøre det lettere og mere bekvemt for folk at skifte til elektriske køretøjer.

I 2016 begyndte den svenske transportadministration (Trafikverket) et pilotprojekt for at teste gennemførligheden af denne teknologi. Pilotprojektet involverede en 2-kilometer strækning af vej nær Stockholm, og det blev succesfuldt afsluttet i 2018.

Baseret på succesen med pilotprojektet planlægger Trafikverket nu at bygge verdens første permanente elektriske ladende vej. Vejen vil være placeret på E20-motorvejen mellem Hallsberg og Örebro, og den er planlagt til at være færdig i 2027.

Den elektriske ladende vej vil bruge induktiv opladningsteknologi. Denne teknologi involverer at indlejre spoler i vejoverfladen og derefter installere en modtagerspole i bunden af det elektriske køretøj. Når køretøjet kører over spolerne, genereres der en elektrisk strøm i modtagerspolen, som derefter bruges til at oplade køretøjets batteri.

Induktiv opladningsteknologi har flere fordele i forhold til andre typer elektrisk køretøjsopladningsteknologi. Det er mere effektivt end konduktiv opladning, som indebærer fysisk tilslutning af køretøjet til en ladestation. Induktiv opladning er også mindre forstyrrende for trafikken, da der ikke er behov for at installere ladestationer langs vejen.

Udviklingen af elektriske ladende veje er et stort skridt fremad i kampen mod klimaforandringer. Ved at gøre det lettere og mere bekvemt at køre elektriske køretøjer kan disse veje hjælpe med at fremskynde overgangen til et renere transportsystem.

Ud over de miljømæssige fordele kan elektriske ladende veje også have en række økonomiske fordele. For eksempel kunne de skabe job i konstruktionen og vedligeholdelsen af vejene. De kunne også booste salget af elektriske køretøjer, hvilket ville generere skatteindtægter for regeringer.

Selvfølgelig er der også nogle udfordringer, der skal tackles, før elektriske ladende veje kan blive udbredte. En udfordring er omkostningerne ved teknologien. Induktive ladende veje er dyrere at bygge end traditionelle veje. Dog forventes omkostningerne at falde, efterhånden som teknologien modnes.

En anden udfordring er sikkerheden ved elektriske ladende veje. For at forhindre ulykker skal spolerne i vejoverfladen være ordentligt isolerede. Trafikverket arbejder på at udvikle sikkerhedsstandarder for elektriske ladende veje, og det forventes, at disse standarder vil være på plads, når den første permanente vej bygges.

Overordnet set er udviklingen af elektriske ladende veje en lovende ny teknologi med potentiale til at revolutionere transporten. Sverige fører an på dette område, og det er sandsynligt, at andre lande vil følge trop i de kommende år.

Her er nogle yderligere fordele ved elektriske ladende veje:

  • De kunne hjælpe med at reducere trafikpropper, da elektriske køretøjer ikke behøver at stoppe for at lade så ofte.
  • De kunne gøre elektriske køretøjer mere tilgængelige for folk, der bor i landområder, hvor ladestationer ofte er knappe.
  • De kunne hjælpe med at reducere miljøpåvirkningen fra transport, da elektriske køretøjer ikke producerer nogen emissioner.

Konklusion

Fremtiden for elektriske ladningsveje er lys. Efterhånden som teknologien fortsætter med at udvikle sig og omkostningerne ved teknologien falder, er det sandsynligt, at elektriske ladningsveje vil blive mere udbredte i de kommende år. Dette kunne have en stor indvirkning på transportsektoren, og det kunne hjælpe med at fremskynde overgangen til en renere og mere bæredygtig fremtid.

Tilbage til blog